Recenzije

Tom Waits Bad As Me Epitaph 2011.

srijeda, 16. studenog 2011

“I’m always looking for sounds that are pleasing at the time. The sound of a helicopter is really annoying until you’re drowning, and it’s there to rescue you. Then it sounds like music.”

T
om
Wai
tsov
aaleg
endarn
ostjeveć
tolikoput
aizrečenai
spisanaisni
mljenadaseč
ovjekkatkadp
itadalijedotičn
iuopćeživilijene
kiklesarkonačno
došaouprilikuzabi
lježitiizjavuItoldyo
uIwassickBadAsMe
ejošjedanneprijateljk
learskogbiznisaitestam
entživotnostikojuWaitsp
osjedujeiprenosiusvojebr
olerskeibovlerskebilješkeI
stovremenomiranikaotičan
ovojealbumkojiplijenipažnju
kakolirskomtakoiinstrument
alnomosebujnošćusvojstevnus
amonjemuWaitsovdjeprogovara
oAmericikojanijeBrooklynVegasi
liSunsetBoulevardalinijenizadimlj
enabirtijapunakroneranašankuWai
tsovaAmerikajeAmerikaporaženihv
ojnikagrađevinarakojiseusedamdese
tojselezbogposlanadrugikrajkontinen
tanebilipreživjeliisverajekojasesadapo
kušavaugrijatiusvojimtrejlerimaporazn
imdakotama,montanamaisličnimmjestim
aUobičajenaAmerikaUobičajenojeitodaseis
tinskiteškoodlučitizasamojedanstihkojićeslu
šateljzauvijekostavitiuzaseOvajputnajvišeizg
ledazaulazakuzlatnukolekcijuposjedujeHowm
anywaysyoucanpolishupaturdizveteranskeHell
BrokeLuceAkostevećdošlidoovogdijelatekstared
jezahvalitisenavašojpažnjitepotkoznakojiputzaklj
učitionoštodesetljećimaznamodaTomWaitsjestVRH.

Hvala Galeti.

Pored Toma Vrhovni štab uključuje i:

Stereolab

Sonic Youth

Neil Young

Beastie Boys

*

laughingsquid.com/visible-tom-waits