Recenzije / Izvođač: Tamara Obrovac

  • album cover Tamara Obrovac Madirosa Aquarius/Cantus 2011.