Recenzije / Autor: Naranča

  • album cover Trobecove Krušne Peći S Mukom Žvaču Trubadurov Vrat 15 izdavača! 2013.
  • album cover Turbonegro Sexual Harassment Volcom 2012.