Recenzije / Autor: Antonio Pošćić, Emir Fulurija, Dražen Smaranduj

  • album cover Pot Shots Preoccupations, Orkesta Mendoza, Warpaint, Russian Circles